INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR HANDLEDARE OCH ELEV

    Nästa kurs!   

30/3 kl 17.00

20/4 kl 17.00

                                                                                    

                                                                                  400:-/person

                                                        Ring för anmälan eller skicka ett mail.