INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR HANDLEDARE OCH ELEV

        Nästa kurs!

                                                                           25/9 kl 17.00

                                                                          400:-/person

                                                        Ring för anmälan eller skicka ett mail.