INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR HANDLEDARE OCH ELEV

        Nästa kurs:

   8/5  2019 kl 17.00 FULLBOKAD

                                                                        22/5 2019 kl 17.00

                                                                        17/6 2019 kl 17.00

                                                                            400:-/person

                                                        Ring för anmälan eller skicka ett mail.