INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR HANDLEDARE OCH ELEV

        Nästa kurs:

        13 mars 2019 kl 17.00

                                                                            400:-/person

                                                        Ring för anmälan eller skicka ett mail.