INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR HANDLEDARE OCH ELEV

    Nästa kurs!   23/10  kl 17.00

                                                                                     20/11  kl 17.00

                                                                                     400:-/person

                                                        Ring för anmälan eller skicka ett mail.