INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR HANDLEDARE OCH ELEV

    Nästa kurs!   

26/4 kl. 17.00

                                                                          24/5 kl 17.00

                                                                                    

                                                                                  400:-/person

                                                        Ring för anmälan eller skicka ett mail.