INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR HANDLEDARE OCH ELEV

   Nästa kurs!   

30/7 kl. 17.00

                                                                          27/8 kl. 17.00

                                                                          24/9 kl. 17.00

                                                                          

                                                                                    

                                                                          400:-/person

                                                        Ring för anmälan eller skicka ett mail.