Personbil

Vilka fordon du får köra beror på din körkortsbehörighet
Nya regler from 19 januari 2013

B-behörighet
• Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
• Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.
• Du får även dra släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens
och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Utökad B-behörighet
• Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
• Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.
• Du får även dra släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens
och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Läs mer här!

Dom nya behörigheterna finner du här

 

Teoriutbildningen genomförs dels med lärarledda lektioner, dels med egna studier.

Nya teorikurser startar varje månad.
Håll utkik på förstasidan för datum & tid!

  • Undervisning med lärarledda lektioner.
  • Fri tillgång till elevdatorerna men även möjlighet att göra testen hemifrånt.
  • Vi använder oss av STR:s material.

Förutom våra ordinarie datorer har vi bland annat utrustat en dator för utbildningsprogram med ljud, för personer med läs- och skrivsvårigheter.
För att få utbildningen så effektiv och bra som möjligt försöker vi integrera körutbildningen och teoriutbildningen.

Körutbildning

Körutbildningen sker i tre faser.

  1. Den motoriska färdigheten: Krypkörning, växling, start i backe, rutiner vid start och stopp, backning, avsökning, hastighetsanpassning, etc.
  2. Stadstrafik. Rondell, körfältsbyte, trafikljus, parkering, etc.
  3. Landsväg, motorväg, etc.

Före varje körövning ges syfte och mål för körlektionen i bilen.
Läraren demonstrerar övningen först om det behövs. Sedan sker instruerad övning och till sist utför eleven övningen självständigt.
Varje körlektion är 40 min lång. För att få körlektionerna så effektiva som möjligt ser vi gärna att handledaren åker med.

Risk 1 & Risk 2 är obligatoriska utbildningar som ska genomföras

RISKUTBILDNING 1
består av en minst 3 timmar lång grupplektion, där du som blivande bilförare får möjlighet att gå in på djupet beträffande riskerna med alkohol, droger och trötthet i trafiken. ”Riskettan” kan du boka in direkt du påbörjar din utbildning. Utbildningen sker i våra lokaler.

RISKUTBILDNING 2 (halkkörning)
behandlar körning på halt väglag. Denna utbildning gör vi tillsammans – fyra elever och lärare/tillfälle – på Norra Halkbanan i Piteå, ute på Haraholmen.

 

Vi har alkolås i våra personbilar. Detta innebär att du som elev medger att utföra utandningsprov inför varje körlektion och följa den alkohol och drogpolicy som tillämpas av skolan.